09/11/2015

3676 - பொ. த. அ-ஆன, தலைமையிடத்து துணை வட்டாட்சிருக்கு பதிலாக, மண்டல துணை வட்டாட்சியரை விசாரணைக்கு அனுப்பியதற்கு, ஏன் வட்டாட்சியர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கூடாது? TNSIC, வழக்கு எண். 1001020 / விசாரணை / 2009, 15-04-2010

No comments:

Post a comment