Saturday, July 24, 2021

6595 - ஆவணத்தின் சொத்து விவரத்தில், தவறுதலாக சேர்க்கப்பட்ட புல எண் தொடர்பாக, பிழை திருத்தல் ஆவணம் பதிவு செய்து கொள்ளுமாறு உத்தரவு, நாள். 22.06.2021, நன்றி ஐயா. மாவட்ட பதிவாளர், சிவகங்கை & அ. மணி, பூம்பிடாகை

ரூ. 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

6594 - ஆக்கிரமிப்பாளர், ஆக்கிரமிப்பை அகற்ற கால அவகாசம் கோரி மனு, நாள். 03.12.2020, நன்றி ஐயா. திரு. சரவணக்குமார், திருப்பூர்

 https://drive.google.com/file/d/1c2gtYTsTwzkF_unDsxppkbyaSgvCoCIm/view?usp=sharing

6593 - ஆக்கிரமிப்பு தொடர்பான புலத்தணிக்கை வரைபடம், நாள். 20.11.2020, நன்றி ஐயா. வட்ட சார் ஆய்வாளர், தெற்கு, திருப்பூர் & திரு. சரவணக்குமார், திருப்பூர்

 https://drive.google.com/file/d/1LtA_fXIeGPvyobUxSC5JYRQ1zbNwlXqy/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1z5CJOSSuiNFc0e2fT9LO3KAJp-IN_lTB/view?usp=sharing


6592 - அரசுக்கு சொந்தமான வண்டிப்பாதையின் ஆக்கிரமிப்பாளருக்கு, ஆக்கிரமிப்பை அகற்ற, 7 தினங்கள் கொண்ட அறிவிப்பு, நாள். 24.11.2020, நன்றி ஐயா. வட்டாட்சியர், தெற்கு, திருப்பூர் & திரு. சரவணக்குமார், திருப்பூர்

 https://drive.google.com/file/d/1rH718NeMCBxEkeNLPMJplUQvzNEwTZ1-/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1VmXQCh32rdPm-WYPaTU52nuTpRCNmvVC/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1qoicUy2AgCA31ycGMWJg1eOegH3pUNpt/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/173coluyMpa-zWRxtVYFTIBVRBtk6u97l/view?usp=sharing

6591 - அரசுக்கு சொந்தமான, பொதுமக்கள் பயன்பாட்டில் உள்ள வண்டிப்பாதையில் உள்ள ஆக்கிரமிப்பை அகற்றி, மீட்டு எடுக்கலாம், நாள். 20.11.2020, நன்றி ஐயா. VAO, வீரபாண்டி, திருப்பூர் & திரு. சரவணக்குமார், திருப்பூர்

 https://drive.google.com/file/d/1OdDBIhZdjFyUTyfAd9faQr7O7bLa41GM/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/15-MOzb68K4dnHf0Q91D8wN944_q2zqKC/view?usp=sharing

6590 - ஆக்கிரமிப்பாளர்களுக்கு போதிய வசதி வாய்ப்புகள் உள்ளதால், அரசு புறம்போக்கு வண்டிப் பாதையில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றலாம், நாள். 26.11.2020, நன்றி ஐயா. நில வருவாய் ஆய்வாளர், தெற்கு, திருப்பூர் & திரு. சரவணக்குமார், திருப்பூர்

 https://drive.google.com/file/d/1vphFQVw86_4LvLVPcvlr6UXo6lipjLVL/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1vphFQVw86_4LvLVPcvlr6UXo6lipjLVL/view?usp=sharing

6589 - ... என்பவர் ... அளவில், அரசு புறம்போக்கு வண்டிப் பாதையில், வீடு கட்டி ஆக்கிரமித்துள்ளதால், ஆக்கிரமிப்பை அகற்றலாம், நாள். 20.11.2020, நன்றி ஐயா. வட்டாட்சியர், தெற்கு, திருப்பூர் & திரு. சரவணக்குமார், திருப்பூர்

 https://drive.google.com/file/d/1FTMFDsXAGBpedgODh51h0yItBQWqWg8K/view?usp=sharing

6588 - .... என்பவர் ... அளவில் செட் அமைத்து, ஆக்கிரமிப்பு செய்தால், ஆக்கிரமிப்பை அகற்றலாம், நாள். 20.11.2020, நன்றி ஐயா. VAO, வீரபாண்டி, திருப்பூர் & திரு. சரவணக்குமார், திருப்பூர்

 https://drive.google.com/file/d/1sYpmopkath-sDPRs8sJqxJv3Xn22cN2_/view?usp=sharing

6587 - ஆக்கிரமிப்பாளர்களுக்கு உரிய அறிவிப்பு கொடுத்து, ஆக்கிரமிப்பை அகற்றலாம், நாள். 20.11.2020, நன்றி ஐயா. நில வருவாய் ஆய்வாளர், தெற்கு, திருப்பூர் & திரு. சரவணக்குமார், திருப்பூர்

 https://drive.google.com/file/d/18WF3Lr_-WcqeD_5Ye00QTcL2x7tNb2Ze/view?usp=sharing

6586 - அரசு புறம்போக்கு வண்டிப்பாதையை ஆக்கிரமித்துள்ளது தொடர்பாக விசாரணை & புலத்தணிக்கை அறிக்கை சமர்ப்பிக்க உத்தரவு, நாள். 27.10.2020, நன்றி ஐயா. வட்டாட்சியர், தெற்கு, திருப்பூர் & திரு. சரவணக்குமார், திருப்பூர்

 https://drive.google.com/file/d/14E2-ulwqfuqSfFVBsFvuyy-KAS-Zamjn/view?usp=sharing

6585 - அரசு ஆணை எண். 540-ன் படி, புலத்தணிக்கை செய்து, உரிய நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவு, நாள். 12.11.2020, நன்றி ஐயா. மாவட்ட ஆட்சியர், திருப்பூர் & திரு. சரவணக்குமார், திருப்பூர்

 https://drive.google.com/file/d/1P8mZLcri6_iLhkk-8EGq0Zhvpgo3lChe/view?usp=sharing

Saturday, June 26, 2021

6583 - ஏமாற்றும் நோக்கில், போலி பட்டா அடிப்படையில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதால், சட்டப்படியான ஆவணம் இல்லை, நன்றி அம்மா. மாவட்ட பதிவாளர், விருத்தாச்சலம், 07.06.2021

 ரூ. 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/1QI377fr8JqdMV2-adBGUQ3Z8BWPBwuk7/view?usp=sharing

ஆவணத்தின் வில்லங்கத்தில் குறிப்பு சேர்க்கப்பட்டுள்ளது

https://drive.google.com/file/d/1qZriFpbGNisdWQjcDJCDT5X73XGF9-Od/view?usp=sharing

6582 - போலி பட்டாவின் அடிப்படையில் பதிவு செய்யப்பட்ட ஆவணம் என்பதால், குற்ற நடவடிக்கை எடுக்கவும், குறிப்பு சேர்க்கவும் உத்தரவு, நன்றி அம்மா. மாவட்ட பதிவாளர், விருத்தாச்சலம், 03.12.2019

 ரூ. 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/1CJYdAT-fjVSC-rAoBq1quM4zN7DFu4ve/view?usp=sharing

ஆவணங்களின் வில்லங்கத்தில் குறிப்பு சேர்க்கப்பட்டுள்ளது

https://drive.google.com/file/d/1XC80im-U07Hlj5N88oEWdd9IBEiQsB3D/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1mRHAGrE7xc53ROF_ZsV90WlszDsW39pw/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1j_dkMsCyxUyD-H7D2xp4jUURla_qZPSW/view?usp=sharing

6581 - உயிரோடு உள்ள உரிமையாளர் இறந்துவிட்டதாக எழுதப்பட்டும், வாரிசுகள் விடுபட்டுள்ளதாலும், ஆவணப் பதிவு செய்தவர்கள் மீது, குற்ற வழக்கு தொடர உத்தரவு, நன்றி அம்மா. மாவட்ட பதிவாளர், விருத்தாச்சலம், 29.06.2018

 ரூ. 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/1QoGUhgCJLSRKOFfytY-dlo_DRHbqmCdG/view?usp=sharing


6580 - வில்லங்கத்தை சரிபார்க்காமல், விற்பனை செய்யப்பட்ட அதே சொத்து, மீண்டும் தானம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளதால், யாதொரு ஆவணமும் பதிவு செய்யப்பட மாட்டாது, நன்றி அம்மா. மாவட்ட பதிவாளர், விருத்தாச்சலம், 17.02.2021

 ரூ. 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/17MgKpqYCybpDHr0x6cyQenMsRBdnWpTt/view?usp=sharing

வில்லங்கத்தில் குறிப்பு சேர்க்கப்பட்டுள்ளது

https://drive.google.com/file/d/1V7rYdrItrsy7pYPj9uq8bwgrY4oG4mYa/view?usp=sharing


6579 - மோசடிப் பத்திரப் பதிவை ரத்து செய்வதற்கு, நீதிமன்றம் செல்லத் தேவையில்லை, WP (MD) No. 10177 Of 2021, Dated 17.06.2021, Madurai Bench Of Madras High Court

 https://drive.google.com/file/d/1pPGRO58ggYRxSE-bJyDqgXmCVRIxNupU/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1UhGZFA3oW9FRqC9BdnO_st4qyucxkJyk/view?usp=sharing

Thursday, June 03, 2021

6577 - பூர்வீக சொத்து என்பதால், முன் ஆவணங்கள் இல்லாததால், வில்லங்க சான்றை பரிசீலித்து, ஆவணப் பதிவு மேற்கொள்ளப்பட்டது, TNSIC, Case No. SA9213/SCIC/2020, 26.03.2021

 https://drive.google.com/file/d/1ldBwJUeT2KR4VgvJSOo9HKoHFDnKoYkP/view?usp=sharing

6576 - முத்திரைச்சட்டம் 27 & 64-ன் படி, குற்றத்தை இணங்கி, குறைவு முத்திரைத் தீர்வு கட்டணம் செலுத்தப்பட்டுள்ளதால், சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கும் நிலை எழவில்லை, TNSIC, Case No. SA7994 & 7996/SCIC/2020, 30.03.2021

 https://drive.google.com/file/d/1QftkUVa5zJgjTBG0HT4IUI0r5xxZuVRP/view?usp=sharing

6575 - 1952-ம் ஆண்டு முதல் ... என்பவரின் இறப்பு சான்று விவரம் கோரி மனு தாக்கல், மேல்முறையீடு & 2 மாத காலத்திற்குள் பதில் வழங்கப்படும் என பதில், 01.02.2021, நன்றி ஐயா. Antony Doss

 https://drive.google.com/file/d/1hOB-tOv-AWZ-wfat-8BVXE6VmLbgwiCY/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1-6dv0WDr4UEbBhFoQcCv9O6rG6ckp8do/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1yP_TpvRx92LbKNeO5aoSwxG3Ss1XsgvG/view?usp=sharing

6574 - அசல் வழக்கில் சார் பதிவாளர், பிரதிவாதியாக இருந்தால் மட்டுமே, ஆவணப் பதிவுக்கு ஏற்க மறுக்க இயலும், TNSIC, Case No. SA7601/SCIC/2020, 08.03.2021

 https://drive.google.com/file/d/1V-A74jLsrAkIwDR_y77rNA6nPsxONfyv/view?usp=sharing

6573 - ஆவணங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டதற்கான அடிக்குறிப்பு, அட்டவணை II-ல் காணப்படவில்லை, TNSIC, Case No. SA7095/SCIC/2020, 08.03.2021

 https://drive.google.com/file/d/1iFsD2diXSo3g-RlG0jiwXMI3KQvShxn7/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1kZ36yIJ2S3V0qWMnMf_eEBKzwzQ7uyUK/view?usp=sharing


6572 - 9 IAS அதிகாரிகளின் பணிகளை செவ்வனே செய்யவில்லை என்பதற்கான ஒழுங்கு நடவடிக்கைக்குரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவு, TNSIC, Case No. SA4235D/2020, 25.03.2021

 https://drive.google.com/file/d/1PGcBDI_i9u_BScac9mCqkZ6ykZui05fz/view?usp=sharing

6571 - சார் பதிவகத்தில், இறப்பு சான்றுக்குரிய கட்டணம் செலுத்தப்பட்டு, நகல் பெறப்பட்டது, TNSIC, Case No. SA223/SCIC/2020, 24.03.2021

 https://drive.google.com/file/d/1dflRJWp2A9EoJUsMINi8Edo9xv1o2X7P/view?usp=sharing

6570 - பதிவு சட்டம் பிரிவு 22 (A)(2)-ன் படி, விளைநிலம் வீட்டுமனைகளாக மாறும் பொழுது, நகர் ஊரமைப்பு இயக்குநர் அவர்களின் ஒப்புதல் ஆவணம் இணைக்கப்பட வேண்டும், TNSIC, Case No. SA231/SCIC/2021, 08.03.2021

 https://drive.google.com/file/d/1C2Yqfts1niRgB_eezEY7sMQxMNZR2PBx/view?usp=sharing

6569 - முத்திரைத்தாள்களில் அச்சிடப்பட்ட வரிசை எண்கள், 17.05.2005-ம் தேதி முதல் நடைமுறைக்கு வந்துள்ளது, TNSIC, Case No. SA220/SCIC/2020, 31.03.2021

 https://drive.google.com/file/d/1XlrsYUk2YJV1enYx55eM8OHcGcV3sI9a/view?usp=sharing

6568 - நத்தம் தொடர்பான 2 பத்திரப் பதிவுகளின் நகல்கள், தகவல் சட்டத்தில் வழங்கப்பட்டது, TNSIC, Case No. SA1323/SCIC/2020, 26.03.2021

 https://drive.google.com/file/d/16Ih1XV9Y93Oazm1huWZTgpQmXYeaNK5j/view?usp=sharing

6567 - 2001-ம் ஆண்டு பதிவு செய்யப்பட்ட திருமணப் பதிவு சான்று, தகவல் சட்டத்தில் வழங்கப்பட்டது, TNSIC, Case No. SA11673/SCIC/2020, 10.03.2021

 https://drive.google.com/file/d/13MtLanF2UdoupONHSVgMgg89x8BRz3QI/view?usp=sharing

6566 - மனுதாரர் கோரிய பத்திரப் பதிவு ஆவண நகல்கள், தகவல் சட்டத்தில் வழங்கப்பட்டது, TNSIC, Case No. SA8125/SCIC/2020, 17.03.2021

 https://drive.google.com/file/d/1rrsRWaR8qTJsBXOF0n3sVeHElIOvdqDF/view?usp=sharing

6565 - அனாதீன இனச் சொத்தை, பத்திரப் பதிவு மேற்கொள்ள இயலாது, TNSIC, Case No. SA7645/SCIC/2020, 10.03.2021

 https://drive.google.com/file/d/1CpL_HmtoKKPu2WzAth14nt1wjwNTNae-/view?usp=sharing

6564 - இறப்பு சான்று கட்டணம் செலுத்தியதன் பேரில், 1920 முதல் 1981 வரை தேடியதில், கிடைத்த ஒரு இறப்பு சான்று வழங்கப்பட்டுள்ளது, TNSIC, Case No. SA6930/SCIC/2020, 25.03.2021

 https://drive.google.com/file/d/1G7sCHHpWQSDjGhE27-XtoCi5u-mi76CY/view?usp=sharing

6563 - முத்திரைத்தாள் தேதி 14.05.2020 ஆக இருக்கும் பொழுது, எழுதிக் கொடுத்த தேதி 14.05.2019 ஆக இருக்க வாய்ப்பு இல்லை, TNSIC, Case No. SA89/SCIC/2020, 16.03.2021

 https://drive.google.com/file/d/1m4GbiOtzmuMKdd6aaBNkhn7zNlNNZtyx/view?usp=sharing

6562 - காவல்துறையில் கொடுக்கப்பட்ட, புகார் மனு, CSR, FIR, பொது நாட்குறிப்பு நகல்கள் வழங்கப்பட்டது, TNSIC, Case No. SA6552/A/2019, 12.01.2021

 https://drive.google.com/file/d/1IVyrrMIZPPNeNZ84KXAmXNj-jnVEmB5j/view?usp=sharing

6561 - சுற்றறிக்கை எண். 7/2011, நாள். 27.07.2011, நிலுவை ஆவணத்தின் சான்று நகல் எக் காரணத்தைக் கொண்டும் அளிக்ககூடாது, TNSIC, Case No. SA5946/SCIC/2020, 27.01.2021

 https://drive.google.com/file/d/1evWK8i5EkGLJnOEk2iik8GcWubh5ZM9I/view?usp=sharing

6560 - தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்க பதிவேடுகளை ஆய்வு செய்ய அனுமதி, TNSIC, Case No. SA4779/E/2020, 21.01.2021

 https://drive.google.com/file/d/1ObcmXAPemTkwAZHwrO1wRYtHIGPiGOrI/view?usp=sharing

6559 - சர்வே வார்டு பி பிளாக் 52-க்கான டவுன் சர்வே பீல்டு ரெஜிஸ்டர் நகல் வழங்கப்பட்டுள்ளது, TNSIC, Case No. SA11863/SCIC/2020, 06.01.2021

 https://drive.google.com/file/d/1VE8xbLHv8Tf5E6avO36GVv6tfl6c12v6/view?usp=sharing

6558 - தடங்கல் மனு பெறப்பட்ட நாள் முதல், தாவாவிற்கு இரட்டைப் பதிவுக்கு வராத வண்ணம், கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது, TNSIC, Case No. SA6141/SCIC/2020, 25.01.2021

 https://drive.google.com/file/d/1M6T2J5x7POLASU3OIOUywqvK7osc9Jmn/view?usp=sharing

6557 - No one is entitled to Patta under provision to Sec 11-க்கு முரணாக 25 பத்திரப் பதிவுகள் பற்றிய விளக்கம் கேட்பு, TNSIC, Case No. SA5829/SCIC/2020, 12.01.2021

 https://drive.google.com/file/d/1hPtsneRAwjSDRGsfIoBOSB1K7jQeAwBn/view?usp=sharing

6556 - 1970-ம் வருடத்திய, சார் பதிவகத்தின் பராமரிப்பில் உள்ள இனாம் செட்டில்மென்ட் பதிவேட்டின் நகல் வழங்கப்பட்டது, TNSIC, Case No. SA5377/SCIC/2020, 13.01.2021

 https://drive.google.com/file/d/1nlrCqsUm_RQ8XWVeypF-7J8B9FCSMmMS/view?usp=sharing

6555 -- சுற்றறிக்கை எண். 18223/சி/2013-3, நாள். 08.11.2013-க்கு பின்னரே, முன் ஆவணங்களை பரிசீலனை செய்யும் நடைமுறை உள்ளது, TNSIC, Case No. SA5066/SCIC/2020, 30.01.2021

 https://drive.google.com/file/d/1k7LSd1R-ykIb2ay_MARLoLpm67PfYqss/view?usp=sharing

6554 - புலத்தை அளந்து காட்ட, அரசுக் கணக்கில் பணம் கட்டிய ஒரு மாதத்திற்குள் அளந்து அத்துக் காட்ட வேண்டும், TNSIC, Case No. SA8457/SCIC/2020, 19.01.2021

 https://drive.google.com/file/d/1jWlRWvMxMZo4zgrPN9dT90yWrT7-x3LK/view?usp=sharing

6553 - சார் பதிவகத்தில், கடந்த 1905 முதல் 1910 வரையிலான பதிவேடுகள், ஆய்வு செய்யப்பட்டுள்ளது, TNSIC, Case No. SA7988/SCIC/2020, 25.01.2021

 https://drive.google.com/file/d/1nl-He5okRuzj0UnmGgCpAIJn5Sx7s9wm/view?usp=sharing

Saturday, May 22, 2021

6552 - உச்சநீதிமன்றம் வரை தீர்ப்பு பெற்றிருந்தாலும், எதிர்மனுதாரர்கள் பதிவு செய்த ஆவணம், அன்றைய நடைமுறையின் படியே பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது, மனு தள்ளுபடி, 12.02.2018, நன்றி ஐயா. மாவட்ட பதிவாளர், ஈரோடு.

 ரூ. 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/1OnKpcBXXGM3b8TZ-o4cIHWG_4sUgqHva/view?usp=sharing

6551 - மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ள ஆவணத்தில் கிணறு பற்றிய விவரம் இல்லாததால், மோசடி ஆவணமாக உறுதி செய்ய இயலாது, 18.12.2017, நன்றி ஐயா. மாவட்ட பதிவாளர், ஈரோடு.

 ரூ. 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/1h8UKCPjDMh_CAVyAH5KHDxqNSewJuBwL/view?usp=sharing

6550 - ரத்து செய்யப்பட்ட பொது அதிகார ஆவணத்தின் மூலம் பத்திரப் பதிவு மேற்கொண்டால், புகார் அளித்தால், நடவடிக்கை எடுக்கப்படும், நாள். 18.12.2017, நன்றி ஐயா. மாவட்ட பதிவாளர், ஈரோடு.

 ரூ. 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/1ZuowIO4XIDeKt61eHVwAsgRJbi70Um__/view?usp=sharing

6549 - ஆவணம் மோசடியின்றியும், போலியானதாகவும் இல்லாததால், பதிவு அலுவலரை விசாரிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை ஏற்புடையது அல்ல, 14.12.2017, நன்றி ஐயா. மாவட்ட பதிவாளர், ஈரோடு

 ரூ. 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/1fRnrO2T5wDixjfko_FXjSVxt7pw43iqh/view?usp=sharing

6548 - அரசு புறம்போக்கு நிலத்தை ஆக்கிரமிப்பு செய்தததால், ஏன் குற்றவியல் நடவடிக்கை எடுக்க கூடாது? என்ற வழக்கு நிலுவையில் உள்ளதால், புகார் மனு தள்ளுபடி, 06.02.2018, நன்றி ஐயா. மாவட்ட பதிவாளர், ஈரோடு

 ரூ. 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/1_xPsW3j-eNlMVibnEVzpKtYTh7IVuR6v/view?usp=sharing

6547 - 7 ல் 1 பங்கு உரிமையுடையவர். 7 பங்கும் / மொத்த பங்கும் உரிமை உள்ளது என விற்பனை செய்தது குற்றம், நாள். 12.04.2012, நன்றி ஐயா. மாவட்ட பதிவாளர், ஈரோடு.

 ரூ. 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/1ccD9a6QZ86qAg2FAUSrDRAQQWjGGcHuw/view?usp=sharing


6546 - சொத்திற்கு 4 நபர்கள் உரிமை உள்ளதால், உரிமை குறித்து, நீதிமன்றத்தை அணுகி பரிகாரம் தேடிக் கொள்ளவும், 25.04.2018, நன்றி ஐயா. மாவட்ட பதிவாளர், ஈரோடு.

 ரூ. 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/194z4VGIoHdcIRf1dQnUza5KRPcHFZbBM/view?usp=sharing

6545 - வழக்குகள் தொடர்பான நடவடிக்கைகளுக்கு மட்டுமே பொது அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளதால், அரசுத் துறையின் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ள அதிகாரம் வழங்கப்படவில்லை, 16.08.2018, நன்றி ஐயா. மாவட்ட பதிவாளர், ஈரோடு

 அதன் அடிப்படையில், .... -ஐ மனுவிற்கு முகவர் ஆஜராவது ஏற்புடையது அல்ல

ரூ. 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/1MKzidWdyZOddFqW7LEis7VJJNrqsINW0/view?usp=sharing

Monday, May 10, 2021

6544 - ஆணையை மேற்கோள் காட்டி, ஆய்வு செய்ய கோரியதை மறுத்தால், த. அ. உ. ச. 2005-ன் பிரிவு 18(1)-ன் கீழ் புகார் தெரிவிக்கலாம், மாதிரி மனு, நன்றி ஐயா. Leenus Leo Edwards

 https://drive.google.com/file/d/1hDg3E7f5o5jHoJz-JuHgOo5j4eTZc7j5/view?usp=sharing

6543 - அரசுக்கு சொந்தமான சாலையை அளக்க கட்டணம் செலுத்தி, அளந்து, புல வரைபடம் & அறிக்கை வழங்கப்பட்டது, நாள். 10.03.2021, நன்றி ஐயா. HODT, Conoor & கருப்புசாமி, திருப்பூர்

 ரூ. 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/1wGZzyUf_94yMgvPxnmpvhiEYrhUgxcf4/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ZfHHvimQt7XvrICvdKHHwr1urxUoAeVW/view?usp=sharing