Friday, October 01, 2021

6718 - சுற்றறிக்கை எண். 42938/C1/2009, நாள். 18.12.2009-ன் படி, முறையான கணக்கு வழக்கு வழங்காத நிலையில், முதல்வரால் வழங்கப்பட்ட பொது அதிகாரத்தை ரத்து செய்து கொள்ளலாம், நாள். 28.நன்றி ஐயா. மாவட்ட பதிவாளர், செய்யார் & திரு. ரவி

 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/1oJ77GjlQu85dDXzOxcUbXORfj1-C7qV3/view?usp=sharing

6717 - 18 வயது பூர்த்தி அடையாமலே, பூர்த்தி அடைந்ததாக பதிவு செய்யப்பட்ட ஆவணம், மோசடி ஆவணம் & குற்ற வழக்கு தொடர உத்தரவு, நாள். 03.10.2019, நன்றி ஐயா. மாவட்ட பதிவாளர், செய்யார் & திரு. ரவி

50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/1EEVE_l5gjnmxd6MOoB3k6deCTL1ngVuJ/view?usp=sharing

வில்லங்கத்தில் குறிப்பு சேர்க்கப்பட்டுள்ளது

https://drive.google.com/file/d/1AbMJd5TzGPOqvwtCzoAbILURdMtliO31/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Ui1n0K972XEM0BijE98j5sEGxakZEWrQ/view?usp=sharing

6716 - சாட்சி, தான், ஆவணத்தில் சாட்சி கையொப்பம் இடவில்லை என்பதாலேயே, ஆவணம் போலியானது என கருத இயலாது, நாள். 07.01.2019. நன்றி ஐயா. மாவட்ட பதிவாளர், செய்யார் & திரு. ரவி

 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/1Wsg-s08853IHVIsltOMXu7XdBjyZW75L/view?usp=sharing

Tuesday, September 28, 2021

6715 - போலியாக தயாரிக்கப்பட்ட பட்டாவின் அடிப்படையில் ஆவணம் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதால், குற்ற வழக்கு தொடர & குறிப்புரை சேர்க்க உத்தரவு, 27.08.2018, நன்றி ஐயா. மாவட்ட பதிவாளர், செய்யார் & திரு. ரவி

 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/1Gkit8oGOg7RzqrEBRjZ9XKD_dd12j3WF/view?usp=sharing

வில்லங்கத்தில் குறிப்பு சேர்க்கப்பட்டுள்ளது

https://drive.google.com/file/d/1Tgvbtuxfq8x3bILPcc2ibVrOecjPd27F/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/17AlPp0RRcI-gkUqa7rn3m8gOjCdDR4We/view?usp=sharing

6714 - பொய்யான தகவலை அளித்தும், வாரிசுகளை மறைத்தும், பதிவு செய்யப்படாத உயிலினை முன் ஆவணமாகக் கொண்டும், மோசடியாக பதிவு செய்யப்பட்ட ஆவணம் என குறிப்பு சேர்க்க உத்தரவு, 10.08.2018, நன்றி ஐயா. மாவட்ட பதிவாளர், செய்யார் & திரு. ரவி

 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/1Jog4n_PXs_v0ysxWj7jtoKLJcRFWgLTW/view?usp=sharing

வில்லங்கத்தில் குறிப்பு சேர்க்கப்பட்டுள்ளது

https://drive.google.com/file/d/1-IyRbjP6Kr5UC3GIJeKEGsQFLqKeI1wz/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Y3FdRiUBIZge9afBnEXvZLU9UyZwiS2A/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1farmaopnHJFZLUruTYGQbmrL7mJh70dd/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1rs9_r7_-q9Gh-RIq2K8tt8UK3Xt6RnxB/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1W1F1xs7J0l3yRJszeP5Xc6LCVaf8hHoW/view?usp=sharing


6713 - பொய்யான தகவலை அளித்தும், போலியான வாக்காளர் அடையாள அட்டையைக் கொண்டும், மோசடியாக பதிவு செய்யப்பட்ட ஆவணம் என குறிப்பு சேர்க்க உத்தரவு, 10.08.2018, நன்றி ஐயா. மாவட்ட பதிவாளர், செய்யார் & திரு. ரவி

 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/1kRxk6dSRWZJMzvXcjvkKs96NgFx-LqXU/view?usp=sharing

வில்லங்கத்தில் குறிப்பு சேர்க்கப்பட்டுள்ளது

https://drive.google.com/file/d/1qKa8-JufdomYt-qgYIDQHY_ipCVfp_uA/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/19Jt3vqIGW0LgH_Cif5MUxoG_DJX13vuv/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1I0s4DiJOjhDogue1xIc4ayLR_tjV6Q1n/view?usp=sharing

6712 - பொய்யான தகவலை அளித்து, உரிமையே இல்லாத நிலத்தை, மோசடியாக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள ஆவணம் என குறிப்பு சேர்க்க உத்தரவு, 10.08.2018, நன்றி ஐயா. மாவட்ட பதிவாளர், செய்யார் & திரு. ரவி

 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/1nFK6GgEbgnNp7l4CC3rrw2Y9ZTvGDe7P/view?usp=sharing


6711 - பொய்யான தகவலை அளித்து, ஆள்மாறாட்டம் செய்து மோசடியாக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள ஆவணம் என குறிப்பு சேர்க்க உத்தரவு, 10.08.2018, நன்றி ஐயா. மாவட்ட பதிவாளர், செய்யார் & திரு. ரவி

 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/1DOofoLVYG0BYZLBV0e8THvjaUxYjNV7R/view?usp=sharing

வில்லங்கத்தில் குறிப்பு

https://drive.google.com/file/d/11F5WFXZVcQ50n8R3XuZJxTQV5LX8myqZ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1GVP_bOMQnOfEG6xecIgzYfyttavo7wk0/view?usp=sharing

6710 - உரிமையே இல்லாத சொத்தை எழுதிக் கொடுத்தவர் மீது குற்ற வழக்கு & பதிவாளர் மீது, அரசுப் பணியாளர் நடத்தைவிதி 18-ன் கீழ் நடவடிக்கைக்கு உத்தரவு, 06.07.2018, நன்றி ஐயா. மாவட்ட பதிவாளர், செய்யார் & திரு. ரவி

 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/1VtdqIS2Jz0jyctAJgobMjRUWzWQuzJQ-/view?usp=sharing


6709 - புகார் மனுவின் சொத்து குறித்து, அசல் வழக்கில் தீர்ப்பாணை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதால், வழக்கின் மூலமே பரிகாரம் தேடிக் கொள்ளலாம், 02.07.2018, நன்றி ஐயா. மாவட்ட பதிவாளர், செய்யார் & திரு. ரவி

 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/1mkVWN1QIiOqzlpZANmwXCJXQlavixpm6/view?usp=sharing


6708 - ஆதார் அட்டையில் உள்ள உருவமும், ஆவணத்தின் புகைப்படத்தில் உள்ள உருவமும், வேறு வேறாக உள்ளது, 02.07.2018, நன்றி ஐயா. மாவட்ட பதிவாளர், செய்யார் & திரு. ரவி

 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/1V6F0UTcIqqnRFDbmppKQVbUpeTctgVoZ/view?usp=sharing

6707 - 12.02.2004-ம் தேதியிட்ட பதிவு செய்யப்படாத கூர்சீட்டு பாக ஆவணத்திற்கு முன்பு, பதிவு ஆவணம் ஏதும் இல்லை என்பது புலனாகிறது, 14.06.2019, நன்றி ஐயா. மாவட்ட பதிவாளர், செய்யார் & திரு. ரவி

 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/1Y5iiibSBnFDI17_jidepeLKwLIYYvRCc/view?usp=sharing

6706 - தவறாக சேர்க்கப்பட்ட கூட்டுப்பட்டாவின் அடிப்படையிலேயே ஆவணம், பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது, 19.03.2018, நன்றி ஐயா. மாவட்ட பதிவாளர், செய்யார் & திரு. ரவி

 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/12-pN-7czwDUlhB8PFBz8i_3fHMvJ34IQ/view?usp=sharing


6705 - புகார் மனுவில் தொடர்புடைய இறப்பு, வாரிசு & வருவாய்த்துறை சான்று ஆவணங்களை இணைக்காததால், மனு தள்ளுபடி, 21.02.2018, நன்றி ஐயா. மாவட்ட பதிவாளர், செய்யார் & திரு. ரவி

 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/1PVDO4FD9aAsmlxqLYhmgL8ZXsei4U2mt/view?usp=sharing


6704 - சொத்து எவ்வகையில் பாத்தியப்பட்டது என்பதற்குரிய முன்பதிவு பத்திர நகல், பட்டா / SLR Copy, அ-பதிவேடு, புகார் பத்திர நகல் இணைக்கப்படாததால், மனு தள்ளுபடி, 27.12.2017, நன்றி ஐயா. மாவட்ட பதிவாளர், செய்யார் & திரு. ரவி

 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/16qfxj8KlxIgMAKVvoYJv9Qm7FTp2-M1e/view?usp=sharing


6703 - நீதிமன்ற தீர்ப்பின் அடிப்படையிலேயே, ஆவணத்தை ரத்து செய்யும் குறிப்புரை மேற்கொள்ள இயலும், 13.03.2017, நன்றி ஐயா. மாவட்ட பதிவாளர், செய்யார் & திரு. ரவி

 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/1k_S2-YgDzf6tT0XALYORY_8iOjqunO9A/view?usp=sharing


6702 - தாவா குறித்து தீர்ப்பு பெற்றுள்ளதால், புகார்தாரருக்கு உரிமை கொண்டாட, எவ்வித முகாந்திரமும் இல்லை, 23.06.2016, நன்றி ஐயா. மாவட்ட பதிவாளர், செய்யார் & திரு. ரவி

 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/1qib2K7uxqBXAdkJCH_AcKJ8IRg82GlvJ/view?usp=sharing

6701 - புகார் மனுவின் இரு ஆவணங்களில் உள்ள சர்வே எண், விஸ்தீரணம் & நான்கு எல்லை வெவ்வேறாக இருப்பதால், இரண்டும் ஒன்று என்பதற்கு முகாந்திரம் இல்லை, 23.06.2016, நன்றி ஐயா. மாவட்ட பதிவாளர், செய்யார் & திரு. ரவி

 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/1WKvWXi2a0R8nMx026xeW2LFLrAjkMaOH/view?usp=sharing


6700 - நீதிமன்ற விசாரணைக்கு தேவைப்படும் விசாரணை நகல்கள், நீதிமன்றம் மூலம் கோரும் பட்சத்தில் மட்டுமே வழங்கப்படும், 28.03.2016, நன்றி ஐயா. மாவட்ட பதிவாளர், செய்யார் & திரு. ரவி

 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/1ddUbWpT3OEwgfdc7T8ru2Q5N9Vml68HN/view?usp=sharing


6699 - ஆவணத்தை எழுதிக் கொடுத்தவர் & எழுதி வாங்கியவர் இருவரும் சேர்ந்து, ரத்து செய்தால் மட்டுமே, ஆவணத்தை ரத்து செய்யலாம் அல்லது நீதிமன்றத்தில் பரிகாரம் தேடிக் கொள்ளலாம், 07.03.2016, நன்றி ஐயா. மாவட்ட பதிவாளர், செய்யார் & திரு. ரவி

 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/155sMM4mR-Xs51yWz_HvjYTAps3DywBUe/view?usp=sharing

6698 - புகார் மனு, விசாரணைக்கு உகந்ததது அல்ல என்பதால், அழைப்பாணை அனுப்பி, விசாரணை செய்வது, தேவையற்ற செயல், 09.05.2014, நன்றி ஐயா. மாவட்ட பதிவாளர், செய்யார் & திரு. ரவி

 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/1XfcTJrrieJLwW-NTJk7pJSrMJhgQk83X/view?usp=sharing


6697 - பட்டாவில் பெயர் உள்ளவரும் ஒரு உரிமைதாரராக இருப்பதற்கு வாய்ப்புள்ளதே அன்றி, அவர் மட்டுமே உரிமைதாரர் என கருத இயலாது, மனு தள்ளுபடி, 07.09.2015நன்றி ஐயா. மாவட்ட பதிவாளர், செய்யார் & திரு. ரவி

 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/1wBPPOuQGfofvv9YxLaqLl7UNgkC-ZCNW/view?usp=sharing


6696 - சொத்தில் உள்ள உரிமை கோரியே ஆவணத்தை ரத்து செய்ய கோரியுள்ளதால், உரிமையியல் நீதிமன்றத்தை நாடி பரிகாரம் தேடிக் கொள்ளலாம், 01.06.2015, நன்றி ஐயா. மாவட்ட பதிவாளர், செய்யார் & திரு. ரவி

 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/1PoOdzpZYReKzmVfFKYPTzO19aKdhgmYX/view?usp=sharing


6695 - தடய அறிவியல் துறை வழங்கிய அறிக்கையின், ... கையொப்பம் இல்லை என்பதால், உயில் போலியானதால், ... என்பவர் மீது குற்ற வழக்கு பதிவு செய்ய உத்தரவு, நன்றி ஐயா. மாவட்ட பதிவாளர், செய்யார் & திரு. ரவி

 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/1eyQ43L5tQX0CkwTKR-a1PZLN0thEzC3u/view?usp=sharing


Tuesday, August 24, 2021

6694 - பிரிவு 68(2)-ன் கீழ், துணைப் பதிவுத்துறை தலைவர், வேலூரிடம் தாக்கல் செய்த மேல்முறையீடு மனுக்கள் பதிவேடு, நன்றி ஐயா. DIG, Velur & சம்பத், ஆரணி

 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/1IWRkhUS1Q3hF2i9IAuiEelt-kBdiX0Cr/view?usp=sharing

6693 - இன்னாருக்கு மனுதாரர்தான் வாரிசு என்பதற்கான ஆதாரங்கள் இல்லை. மேல்முறையீடு தள்ளுபடி, நாள். 16.07.2021, நன்றி ஐயா. DIG, Velur & சம்பத், ஆரணி

 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/1lg-wGalPJYNvVL1pbupMCafYhkFR7gJi/view?usp=sharing

6692 - மனுதாரரின் மேல்முறையீடு மனுவின் மீது, மீள விசாரணை செய்து, உத்தரவு பிறப்பிக்க மாவட்ட பதிவாளருக்கு ஆணை, நாள். 31.03.2021, நன்றி ஐயா. DIG, Velur & சம்பத், ஆரணி

 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/11DUNNCDS-Mc5YaAxz-XHVNTyHwUGPqGf/view?usp=sharing

6691 - சொத்து யார் யாருக்கு, எவ்வளவு பாகம் உரிமையுடையது என்பதை தீர்மானிக்க, மாவட்ட பதிவாளருக்கு அதிகாரமில்லை, நாள். 22.03.2021, நன்றி ஐயா. DIG, Velur & சம்பத், ஆரணி

 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/1nwLAD68CXCxpcWSfO2wEyKMuP2CrUBLU/view?usp=sharing

6690 - சுய சம்பாத்திய சொத்தைப் பொறுத்தமட்டில் எழுதி வைக்கப்பட்ட உயில், உயில் ரத்து & தான செட்டில்மென்ட் ஆவணம், மோசடி ஆவணம் என கருத இயலாது, நாள். 15.03.2021, நன்றி ஐயா. DIG, Velur & சம்பத், ஆரணி

 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/13YG6ERTEzR0lBVgFoqPUKbenq95DZzgv/view?usp=sharing

6689 - கிரையத்திற்கு பின்பு, பொது அதிகார ஆவணத்தின் மூலம் பதிவான ஆவணம் செல்லாது என்பது, சரி அல்ல, மேல்முறையீடு தள்ளுபடி, நாள். 26.02.2021, நன்றி ஐயா. DIG, Velur & சம்பத், ஆரணி

 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/1H5ZiHfYOt10QFWi9pa8RZNAfmCHqsN2o/view?usp=sharing

6688 - ஆள்மாறாட்டம் தொடர்பாக, விசாலமான அறிவியல்ரீதியான விசாரணை மேற்கொள்ள, வழிவகை இல்லை, நாள். 24.02.2021, நன்றி ஐயா. DIG, Velur & சம்பத், ஆரணி

 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/1bblEeMo7Rc02tqqYDkfSYDyUAlEOZyH_/view?usp=sharing

6687 - போலி ஆவணம், ஆள் மாறாட்டம் போன்ற குற்ற சம்பவம் அல்லாது, உரிமை சார்ந்து உள்ளதால், மேல்முறையீடு மனு தள்ளுபடி, நாள். 22.02.2021, நன்றி ஐயா. DIG, Velur & சம்பத், ஆரணி

 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/1KihQytIeKmQAhQwBHwhHFpGzqcGcodbf/view?usp=sharing

6686 - சொத்தைப் பொறுத்து, மனுதாரர் விடுதலை எழுதிக் கொடுத்ததற்கு பின்னிட்டு, மீண்டும் சொத்தில் உரிமை கோருவது, ஏற்புடையது அல்ல, நாள். 22.02.2021, நன்றி ஐயா. DIG, Velur & சம்பத், ஆரணி

 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/126fnE5eMHOvD552_K5TfLMMTXxTTNd0V/view?usp=sharing

6685 - பட்டாவில் பிழை என்றால், வருவாய்த்துறையிடம் பரிகாரம் தேடிக் கொள்ளலாம், மேல்முறையீடு தள்ளுபடி, நாள். 23.02.2021, நன்றி ஐயா. DIG, Velur & சம்பத், ஆரணி

 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/1Lb6sZnLAxQU2_eA2m0ER7hN2xkrL_23Z/view?usp=sharing

6684 - நீதிமன்றம் எழுதிக் கொடுத்த விற்பனை சான்றில் குறிப்பிட்டுள்ள சொத்துக்களை தடுத்து நிறுத்தவோ, ரத்து செய்யவோ, பதிவுத்துறைக்கு அதிகாரம் இல்லை, நாள். 17.02.2021, நன்றி ஐயா. DIG, Velur & சம்பத், ஆரணி

 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/11Wmuw56na5S1Un-CwonRrCG-EGyMYzrc/view?usp=sharing

6683 - தனக்கு கிரையமாக கிடைத்த சொத்தை, தன் மகனுக்கு தானமாக கொடுத்துள்ளதால், விரும்பினால், மூத்த குடிமக்கள் பராமரிப்பு சட்டம் பிரிவு 23(1)-ன் படி, RDO-க்கு மனு செய்து பரிகாரம் பெறலாம், நாள். 11.02.2021, நன்றி ஐயா. DIG, Velur & சம்பத், ஆரணி

 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/1LZtdgzkWuGjd2c16duoZ49d1S6qvXwmI/view?usp=sharing

6682 - பதிவு செய்யப்படாத, பாகப்பிரிவினை கூர்சீட்டினை பரிசீலிக்கும் நிலை எழவில்லை என்பதால், மேல்முறையீடு தள்ளுபடி, நாள். 06.01.2021, நன்றி ஐயா. DIG, Velur & சம்பத், ஆரணி

 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/13V8lu-0WonjaGvR4JhQsu-jjprOxJWtG/view?usp=sharing

6681 - நிலையாணை எண். 238-ன் படி, நீதிமன்ற தடையாணை / உறுத்துக்கட்டளை / பதிவு அலுவலர் ஒரு பிரதிவாதி என்றால், பதிவு ஆவணத்தை ஏற்க மறுக்கலாம், நாள். 16.10.2020, நன்றி ஐயா. DIG, Velur & சம்பத், ஆரணி

50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்


https://drive.google.com/file/d/1yIco8AQMzN1_AP9HsKvegOZ6v4yg-5fQ/view?usp=sharing

6680 - பதிவுத்துறை தலைவர் அவர்களின் சுற்றறிக்கையின் படி, கிராம நிர்வாக அலுவலரிடமும் விசாரணை மேற்கொள்ளலாம் என்பதால், மீள் விசாரணைக்கு உத்தரவு, நாள். 28.09.2020, நன்றி ஐயா. DIG, Velur & சம்பத், ஆரணி

50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்


https://drive.google.com/file/d/1OtPit1L6fDXVhupFOW8Rhrgj4SlJ7kUa/view?usp=sharing

 

6679 - பட்டா ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதால், பதிவுக்கு தாக்கல் செய்தால், முன் ஆவணங்களை பரிசீலனை செய்து, பதிவுக்கு ஏற்க, சார் பதிவாளருக்கு உத்தரவு, நாள். 08.11.2019, நன்றி ஐயா. DIG, Velur & சம்பத், ஆரணி

50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/1F-QJ8but9WWPYuQp1LFUn03PLlSO_2N_/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1R_5D15YcaeFXGfkZJIWPy3bf5oM8GR9E/view?usp=sharing

6678 - நீதிமன்றம் மூலம் தீர்ப்பு பெறப்பட்டுள்ள நிலையில், மீண்டும் ஆவணத்தை ரத்து செய்யக் கோருவது ஏன்? நாள். 04.10.2019, நன்றி ஐயா. DIG, Velur & சம்பத், ஆரணி

 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/17mQoepFNYP7fwcu7vaCifKsMnaOkzJPL/view?usp=sharing

6677 - மேல்முறையீட்டிற்கான காரணம் தெளிவில்லாததாலும், மனுதாரரின் வழக்கறிஞர் கூறும் வாதம் ஏற்புடையது அல்ல என்பதாலும், மேல்முறையீடு மனு தள்ளுபடி, நாள். 04.10.2019, நன்றி ஐயா. DIG, Velur & சம்பத், ஆரணி

 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/1YH9XTt5zzW_-JnzcJoQz69LPxsNahuV1/view?usp=sharing

6676 - பதிவு சட்டம் பிரிவு 20-ன் படி, வரிபிளப்பு, விடல், அடித்தல், திருத்தல் இருக்குமானால், பதிவு அலுவலர், பதிவுக்கு ஏற்க மறுக்கலாம், நாள். 17.09.2019, நன்றி ஐயா. DIG, Velur & சம்பத், ஆரணி

 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/1Q6Zk_p8XC56dhGI6DEDmF7Z0RkMgm43a/view?usp=sharing

6675 - மோசடி ஆவணப் பதிவர்கள் மீது, காவல்துறையில் புகார் அளிக்க, சார் பதிவாளர், அறிவுறுத்தப்படுகிறார், நாள். 09.09.2020, நன்றி ஐயா. DIG, Velur & சம்பத், ஆரணி

 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/1xvoyVmAdiDT7P1fFU0HvGT_MtWkMbwNn/view?usp=sharing

6674 - மாவட்ட பதிவாளரின் ஆணையில் கண்டுள்ள முரண் & குறைபாடுகளை தெரிவிக்காமல், மீண்டும் மீண்டும் ஆவணத்தை ரத்து கோரியதாலும், FIR பதிவு செய்யக் கோரியதாலும், தள்ளுபடி, நாள். 28.08.2019, நன்றி ஐயா. DIG, Velur & சம்பத், ஆரணி

 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/153wyjdo8S89ACH1h75JMoiR-1PP4Ize0/view?usp=sharing

6673 - சொத்திற்கு உரிமை உள்ளது என்றால், பட்டாவில் மாற்றம் செய்திருக்க வேண்டும், மேல்முறையீடு மனு தள்ளுபடி, நாள். 30.07.2019, நன்றி ஐயா. DIG, Velur & சம்பத், ஆரணி

 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/1gc_cvP2ujvWl8j0FYz7Buxjs-MIEhlwu/view?usp=sharing


6672 - பதிவுற்ற ஆவணத்தின் சொத்து விவரத்தில், ஒரு சர்வே எண்ணை மட்டும் ரத்து செய்யும் கோரிக்கைக்கான பரிகாரம் வழங்க வழிவகை இல்லை, நாள். 19.07.2019, நன்றி ஐயா. DIG, Velur & சம்பத், ஆரணி

 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/1f-OAGTqCLSr-jrHjTDLhSTYDHiK6UvtF/view?usp=sharing


6671 - முறைப்படி பதிவு செய்யப்பட்ட ஆவணத்தை, பதிவு செய்யப்படாத ஆவணம் என புகார் அளித்துள்ளதாலும், ஆள் மாறாட்டம் இல்லாததாலும், மேல்முறையீடு மனு தள்ளுபடி, நாள். 19.07.2019, நன்றி ஐயா. DIG, Velur & சம்பத், ஆரணி

 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/13YZ4PlhKHgYbygYslkPnCcbXRnbXBAZA/view?usp=sharing


6670 - பிரிவு 72 என்பது, சார் பதிவாளர் மறுத்தளித்த ஆவணம் மீது, மீளவும் ஆவணம் பதிவு செய்வது குறித்து, மாவட்ட பதிவாளரிடம் ஆணை பெறுவது ஆகும், நாள். 08.07.2019, நன்றி ஐயா. DIG, Velur & சம்பத், ஆரணி

 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/1Sn0X0qdMepLmd0jlSMvjnOg1vav64i4B/view?usp=sharing


6669 - மனுதாரர் புகார் அளித்துள்ள அவருடைய மனைவி, மகள், மகன் மீது உரிய விசாரணை செய்து, மீள் விசாரணை செய்ய உத்தரவு, நாள். 25.06.2019, நன்றி ஐயா. DIG, Velur & சம்பத், ஆரணி

 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/1Cv7dUlkNPy1nt9cseKjXq4cEDP9aYG9E/view?usp=sharing

6668 - உரிமையில்லாத சொத்தையும் கிரையம் பெற்றுள்ளார் என்றாலும், பதிவு ஆவணத்தை ரத்து செய்யும் அதிகாரம் இல்லை என்பதால், மேல்முறையீடு மனு தள்ளுபடி, நாள். 17.06.2019, நன்றி ஐயா. DIG, Velur & சம்பத், ஆரணி

 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/1szcmmPVL80FMR8fU3Ef1IKOgnZX5aUQT/view?usp=sharing

வில்லங்கத்தில் குறிப்பு சேர்க்கப்பட்டுள்ளது

https://drive.google.com/file/d/1wFwCzEcdfO7xPwrIzYOVX_fA6f5ALvml/view?usp=sharing

6667 - மனுதாரருக்கு சாதகமாக உள்ள விசாரணை அறிக்கையின் மீது, என்ன காரணத்திற்காக மேல்முறையீடு என்ற விவரம் இல்லாததால், தள்ளுபடி, நாள். 04.06.2019, நன்றி ஐயா. DIG, Velur & சம்பத், ஆரணி

 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/1XtV67F4cydzUMTaEeEu0eCIfBHvaJWUF/view?usp=sharing


6666 - மோசடி ஆவணத்தை, 8 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, தன் பெயரில் பதிவு செய்துள்ளதால், மேல்முறையீடு மனு தள்ளுபடி, நாள். 31.05.2019, நன்றி ஐயா. DIG, Velur & சம்பத், ஆரணி

 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/19VPlEOzR0EoyyYpF2J3RxXKPf_QWT-eT/view?usp=sharing

6665 - எழுதிக் கொடுத்ததை, ஒப்புக் கொண்டு, கையெழுத்து செய்துள்ளதால், கிரைய ஆவணத்தை, மோசடியான அடமான ஆவணம் என்பதை ஏற்க மறுப்பு, நாள். 27.05.2019, நன்றி ஐயா. DIG, Velur & சம்பத், ஆரணி

 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/1a_HanYeuuLNrWM9UIqBR0MnuDeWJBTBB/view?usp=sharing

6664 - மேல்முறையீட்டாளர் தரப்பு விளக்கத்தை சமர்ப்பிக்க வாய்ப்பு அளிக்கப்படாததால், மீள விசாரணை செய்ய உத்தரவு, நாள். 26.04.2019, நன்றி ஐயா. DIG, Velur & சம்பத், ஆரணி

 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/1kYr4qBujiYr_PJNvhtBx-pz2JFu_AKy3/view?usp=sharing

6663 - ஒரே சொத்திற்கு இரண்டு தரப்பும் உரிமை கோருவதால், மேல்முறையீடு மனு தள்ளுபடி, நாள். 08.04.2019, நன்றி ஐயா. DIG, Velur & சம்பத், ஆரணி

 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/1QDoAnRYbwlPfNBSVvbWsiQRbAD-LnTg6/view?usp=sharing


6662 - ஆள்மாறாட்டம் செய்து பதிவுக்கு தாக்கல் செய்தவர் மீது, குற்ற வழக்கு தொடர்ந்து, வில்லங்கத்தில் குறிப்பு சேர்க்க உத்தரவு, நாள். 14.06.2019, நன்றி ஐயா. DIG, Velur, நன்றி ஐயா. சம்பத், ஆரணி

 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/1pDmP_LwJxzMRNv06NmAy35L6ZtrswoQz/view?usp=sharing

வில்லங்கத்தில் குறிப்பு சேர்க்கப்பட்டுள்ளது

https://drive.google.com/file/d/1tII2odzE2S1tkiSEAekc2BLkHLkZjEWz/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1JMKMGdzx6nsVFu6UEiK_uYllqirvKx1K/view?usp=sharing


6661 - நீதிமன்றம், தற்காலிக தடையுத்தரவு & தீர்ப்பு வழங்கியுள்ள நிலையில், விற்பனை ஒப்பந்த பத்திரம் எழுதியது, சட்ட விரோதம், நாள். 04.04.2019, நன்றி ஐயா. DIG, Velur, நன்றி ஐயா. சம்பத், ஆரணி

 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/1UJa1mlf_tzLwUKzH0xjwkwo57DukATU1/view?usp=sharing


6660 - தான் எழுதிய கையெழுத்திட புகைப்படம் ஒட்டிய ஆவணத்தை, தாமே போலியானது எனக் கூறுவது, ஏற்க கூடியதாக இல்லை, மேல்முறையீடு மனு தள்ளுபடி, நாள். 23.03.2020, நன்றி ஐயா. DIG, Velur, நன்றி ஐயா. சம்பத், ஆரணி

 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/1uBDXKzoR3Q8vl8tHWPQbkI_f9PR9R1qE/view?usp=sharing

6659 - பதிவு ஆவணத்தின் நிலம், பஞ்சமர் நிலம் என உத்தரவிட்ட கோட்டாட்சியரை தன்னிச்சையாக, இவ் வழக்கில் சேர்க்க இயலாது, மேல்முறையீடு தள்ளுபடி, நாள். 23.09.2019, நன்றி ஐயா. DIG, Velur, நன்றி ஐயா. சம்பத், ஆரணி

 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/12Ow-XAIOhS8Hy0rf5DypcjF0UXOquPEe/view?usp=sharing


6658 - அடமானத்தை ரத்து செய்யும் கோரிக்கை எழாது, மேல்முறையீடு மனு நிராகரிப்பு, நாள். 04.03.2019, நன்றி ஐயா. DIG, Velur, நன்றி ஐயா. சம்பத், ஆரணி

 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/1VFstJnTeOGhpPY0Km567y8CE2kgTsOq4/view?usp=sharing


6657 - இருவர் பெயரில் உள்ள பட்டா தொடர்பான உரிமை கோரும் பிரச்சினை என்பதால், உரிமையியல் நீதிமன்றத்தை நாடவும், நாள். 26.02.2021, நன்றி ஐயா. DIG, Velur, நன்றி ஐயா. சம்பத், ஆரணி

 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/1GOgCZ4oLiX6n8xO908yAiBIWDW339h4J/view?usp=sharing

6656 - மேல்முறையீட்டிற்கான காரணங்கள் தெளிவாக குறிப்பிடாமல், காலதாமதமாக செய்த மேல்முறையீடு மனு தள்ளுபடி, நாள். 25.02.2020, நன்றி ஐயா. DIG, Velur, நன்றி ஐயா. சம்பத், ஆரணி

 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/1g_yMUxd3JxEBriNBscgbHyxl6D70p9JD/view?usp=sharing

6655 - மேல்முறையீட்டிற்கான 60 நாட்கள் கால அவகாசத்திற்கு பின்னிட்டு, மேல்முறையீடு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதால், தள்ளுபடி, நன்றி ஐயா. DIG, Velur, நன்றி ஐயா. சம்பத், ஆரணி

 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/1FStMRUr6-LNokqtf6yoVITnmg2GXrtAJ/view?usp=sharing

Saturday, August 21, 2021

6654 - போலி பட்டா அடிப்படையில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதால், சட்டப்படியான ஆவணம் இல்லை, நாள். 07.06.2021, நன்றி அம்மா, மாவட்ட பதிவாளர், விருத்தாச்சலம்

 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/1SWgOGoYTihW0xjKARacm-9PhCuFktoi0/view?usp=sharing

வில்லங்கத்தில் குறிப்பு சேர்க்கப்பட்டுள்ளது

https://drive.google.com/file/d/1yYg6rYVzQqX2RXk2i9gv3f6kA7ujTURm/view?usp=sharing

6653 - நீதிமன்ற தீர்ப்பாணையை மீறி, மோசடியாக பதிவு செய்யப்பட்ட ஆவணத்தின் அடிப்படையில், யாதொரு ஆவணமும் பதிவு செய்யப்படமாட்டாது, நாள். 06.05.2021, நன்றி அம்மா, மாவட்ட பதிவாளர், விருத்தாச்சலம்

 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/1TlvxaBGf_7yP0FAK0D7UkFouIFx8PaRn/view?usp=sharing


6653 - ஏற்கனவே விற்பனை செய்யப்பட்ட சொத்து, மீள விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளதால், குற்ற நடவடிக்கை & யாதொரு ஆவணமும் பதிவு செய்யப்படமாட்டாது என குறிப்பு சேர்க்க உத்தரவு, நாள். 17.02.2021, நன்றி அம்மா, மாவட்ட பதிவாளர், விருத்தாச்சலம்

 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/1-Sj3pRXvnurxlMEXd5O-d5Pzbu0vnu7K/view?usp=sharing

வில்லங்கத்தில் குறிப்பு சேர்க்கப்பட்டுள்ளது

https://drive.google.com/file/d/1ixXsQVJLRUhBc6owgzrJ3earWWoI0JV4/view?usp=sharing


6652 - போலியான பட்டாவின் அடிப்படையில் பதிவு செய்யப்பட்ட ஆவணம் என குறிப்பு சேர்க்க உத்தரவு, நாள். 03.12.2019, நன்றி அம்மா, மாவட்ட பதிவாளர், விருத்தாச்சலம்

50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

 https://drive.google.com/file/d/1t7nh24apJDSZreOdImnpAx2bK9nOfSdi/view?usp=sharing

வில்லங்கத்தில் குறிப்பு சேர்க்கப்பட்டுள்ளது

https://drive.google.com/file/d/1Jq15B6ICrbQa4wzyayYenOUw-VqqQjJx/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1pfNkkCeI-8mJAJp2dXCfNaIYGkp5WdFB/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1XhgF2659fbgLNzyBJysnLazkfCBzZr8S/view?usp=sharing6651 - உயிரோடு உள்ளவரை இறந்துவிட்டதாக எழுதப்பட்டு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதால், குற்ற நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவு, நாள். 29.06.2018, நன்றி அம்மா, மாவட்ட பதிவாளர், விருத்தாச்சலம்

 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/1FCgmv01yvowVIXb9QSKDFI6gEsGCQZu5/view?usp=sharing

Wednesday, August 11, 2021

6650 - இந்த ஆவணம் மோசடி ஆவணம் என்பதால், அதைக் கொண்டு, வேறு எந்த ஆவணப் பதிவும் மேற்கொள்ளக்கூடாது, நாள். 18.03.2021, நன்றி ஐயா, DIG, Trichy & திரு. குஞ்சிதபாதம், பெரம்பலூர்

 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/1-jixCmGtlauMjBEgyUe_1p4wv6odZXxo/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/13lNQ68WMkIIUzhyP44I-dYJW8F24zxs5/view?usp=sharing

6649 - பிரிபடாத பாகத்தைப் பொறுத்து, பங்குதாரர் உயிருடன் உள்ளவரை, அதில், வேறு யாருக்கும் உரிமையில்லை, நாள். 11.03.2021, நன்றி ஐயா, DIG, Trichy & திரு. குஞ்சிதபாதம், பெரம்பலூர்

 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/1g778dqlWfC7gi-W2qSwNJ_wFdy7JzKlv/view?usp=sharing


6648 - குற்ற வழக்கு நிலுவையில் உள்ளதால், அங்கேயே பரிகாரம் தேடிக் கொள்கிறேன் என தெரிவித்ததால், மேல்முறையீடு தள்ளுபடி, நாள். 08.03.2021, நன்றி ஐயா, DIG, Trichy & திரு. குஞ்சிதபாதம், பெரம்பலூர்

 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/1G3Z6ucy8lyCvfWKe3EpbUZC9GdyByup5/view?usp=sharing


6647 - கூட்டுப்பட்டாவில் உள்ள உரிமை குறித்து கோருவதால், உரிமையியல் நீதிமன்றத்தை நாடிப் பரிகாரம் தேடிக் கொள்ளலாம், நாள். 11.02.2021, நன்றி ஐயா, DIG, Trichy & திரு. குஞ்சிதபாதம், பெரம்பலூர்

 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/1-G4r0dODuo5J7wrGiV_miNUeOGP1T7j3/view?usp=sharing

6646 - மேல்முறையீட்டாளரின் பிரதான கோரிக்கையான தன் பெயரில் பட்டா அளிக்க வேண்டும் என்பது தொடர்பாக, வருவாய்த்துறை அணுகி பரிகாரம் தேடிக் கொள்ளலாம், நாள். 11.02.2021, நன்றி ஐயா, DIG, Trichy & திரு. குஞ்சிதபாதம், பெரம்பலூர்

 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/1L0aGSRLP3RhJ20dlQLUXKYo7gDL5Ly4e/view?usp=sharing

6645 - கைரேகை, தங்களுடைய தந்தையாருடையது இல்லை என தடவியல் துறையின் சான்று பெற்று, மனு தாக்கல் செய்தால், தீர்வு காண இயலும், நாள். 04.02.2021, நன்றி ஐயா, DIG, Trichy & திரு. குஞ்சிதபாதம், பெரம்பலூர்

 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/1ZETY0_PwqYZWGRcGAHApVglsEb1LNc52/view?usp=sharing


6644 - இந்த ஆவணம், முன் ஆவணங்களின்றி பதிவு செய்யப்பட்ட போலி ஆவணம் என குறிப்பு சேர்க்க உத்தரவு, நாள். 18.11.2020, நன்றி ஐயா, DIG, Trichy & திரு. குஞ்சிதபாதம், பெரம்பலூர்

 ரூ. 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/1yjSrRqu1IBsqPt1rHWUUORvGeJJSAoe4/view?usp=sharing


 

6643 - இந்த ஆவணம், ஆள்மாறாட்டத்தின் அடிப்படையில், பதிவு செய்யப்பட்ட மோசடி ஆவணம் என குறிப்பு சேர்க்க உத்தரவு, நாள். 05.08.2020, நன்றி ஐயா, DIG, Trichy & திரு. குஞ்சிதபாதம், பெரம்பலூர்

ரூ. 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

 https://drive.google.com/file/d/1nif7x5b7nSrSC9FviJ64JCqh9UHmQJC1/view?usp=sharing

6642 - ஒரே சர்வே எண்ணில், இரண்டு உட்பிரிவுகளில் கலந்தபடி பாத்தியப்பட்டுள்ளதால், எந்த பகுதி, எந்த தரப்பினருக்கு என கண்டறிய முடியாததாலும், உரிமை பிரச்சினை என்பதாலும், மேல்முறையீடு தள்ளுபடி, நாள். 17.10.2019, நன்றி ஐயா, DIG, Trichy & திரு. குஞ்சிதபாதம், பெரம்பலூர்,

 ரூ. 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/1hA5f429lmYTaeCI3sLQMmXgUyaIdxZLU/view?usp=sharing

6641 - மேல்முறையீட்டாளருக்கு வழக்கிடை சொத்து குறித்து, எந்தவொரு நிலைக்கத் தகுந்த சொத்துரிமை ஆவணம் இல்லை என்பதால், மேல்முறையீடு தள்ளுபடி, நாள். 09.10.2019, நன்றி ஐயா, DIG, Trichy & திரு. குஞ்சிதபாதம், பெரம்பலூர்

 ரூ. 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/1gq5CRy_2Nshne9A3HMSHkN4HpwGIk5Cy/view?usp=sharing


6640 - Interestingly, Life Certificate has given on 15.01.2018 for the document executed on 12.02.2018, well within the time frame, appeal petition is dismissed, Dated 26.06.2019, நன்றி ஐயா, DIG, Trichy & திரு. குஞ்சிதபாதம், பெரம்பலூர்

 ரூ. 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/1AeASRy6UsR3WFYhiCTEJKaublpNeXa9o/view?usp=sharing


6639 - மாவட்ட பதிவாளர், இரு தரப்பினர்களுக்கும் முறையாக விசாரணை செய்து, மீள விசாரணை மேற்கொண்டு ஆணை பிறப்பிக்க உத்தரவு, நாள். 03.06.2019, நன்றி ஐயா, DIG, Trichy & திரு. குஞ்சிதபாதம், பெரம்பலூர்

 ரூ. 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/1kC3JTJF-zULVBSt6cXZ8f2KKMwOMXBjf/view?usp=sharing

6638 - மோசடி ஆவணம் தொடர்புடையவர்கள் மீது குற்ற வழக்கும், பதிவு அலுவலர் மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுத்து, வில்லங்கத்தில் குறிப்பு சேர்க்க உத்தரவு, நாள். 29.04.2019, நன்றி ஐயா, DIG, Trichy & திரு. குஞ்சிதபாதம், பெரம்பலூர்

 ரூ. 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/1Ae4EtCwlQt0xg374A6o4d4eqq066l8MW/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/153IFGW3-xZjROXY85uwVIF6zc8OkWj9L/view?usp=sharing


6637 - 20.10.2017 தேதியிட்ட சுற்றறிக்கை திரும்ப பெறப்பட்டுள்ளதால், 08.11.2017 தேதியிட்ட புதிய சுற்றறிக்கையின் படி, மீண்டும் புகார் தெரிவித்து பரிகாரம் தேடிக் கொள்ளலாம், நாள். 08.04.2019, நன்றி ஐயா, DIG, Trichy & திரு. குஞ்சிதபாதம், பெரம்பலூர்

ரூ. 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/15rY2slDtBMDX9JETjGSBr14Spwo7W0ON/view?usp=sharing

6636 - இரண்டு நீதிமன்றங்களில் வழக்கு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டு, உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு நிலுவையில் உள்ளதால், மேல்முறையீடு தள்ளுபடி, நாள். 29.03.2019, நன்றி ஐயா, DIG, Trichy & திரு. குஞ்சிதபாதம், பெரம்பலூர்

ரூ. 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்


https://drive.google.com/file/d/18oGYFULz_KmsRcXVGyO3_JzvflOrAJDD/view?usp=sharing

6635 - கிரையம் பெற்ற அனைவரும் சேர்த்து, பொது சொத்தை கிரையம் செய்த ஆவணதாரரிடம் பேச்சு வார்த்தை நடத்தி, பிழை திருத்தல் பத்திரம் எழுதி சரி செய்து கொள்வது, நாள். 25.03.2019, நன்றி ஐயா, DIG, Trichy & திரு. குஞ்சிதபாதம், பெரம்பலூர்

 ரூ. 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/1GmlftDAFNGUjlU_a4MzvmmrxQDfiqf7N/view?usp=sharing


6634 - தொடர்பு இல்லாத ஆதாரங்களை பெற்று, ஆவணப் பதிவை மேற்கொண்டுள்ளதால், சார் பதிவர் & ஆவண எழுத்தர் மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும், நாள். 18.12.2018, நன்றி ஐயா, DIG, Trichy & திரு. குஞ்சிதபாதம், பெரம்பலூர்

 ரூ. 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/1f5RpmvQl7ZTvFs70xQmAP1TVgPWCjG1-/view?usp=sharing


6633 - மேல்முறையீடு மனுவின் கோப்பினை ஆய்வு செய்து, முகாந்திரம் இருப்பின், மீள் விசாரணை செய்து உத்தரவு பிறப்பிக்க ஆணை, நாள். 17.12.2018, நன்றி ஐயா, DIG, Trichy & திரு. குஞ்சிதபாதம், பெரம்பலூர்

 ரூ. 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/1ecIeCb4tIh7nfdygERLrcMl_KANCqVuI/view?usp=sharing


6632 - உயில் ஆவணத்தின் உண்மை தன்மை முறையாக விளம்புகை செய்யப்படவில்லை & உயர்நீதிமன்ற வழக்கு காரணமாக, மேல்முறையீடு தள்ளுபடி, நாள். 26.10.2018, நன்றி ஐயா, DIG, Trichy & திரு. குஞ்சிதபாதம், பெரம்பலூர்

 ரூ. 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/1RbaDsG0kinKLT1-QckK8jJh1E-CD63Cu/view?usp=sharing

6631 - மாவட்ட பதிவாளரால், இரு தரப்பினருக்கும் முறையாக வாய்ப்பளித்து, முழுமையாக விசாரிக்கப்படவில்லை என்பதால், மீளவும் விசாரித்து, ஆணை பிறப்பிக்க உத்தரவு, நாள். 21.10.2018, நன்றி ஐயா, DIG, Trichy & திரு. குஞ்சிதபாதம், பெரம்பலூர்

ரூ. 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

 https://drive.google.com/file/d/1CTHmCLW-GeV410ZDXKoLEAoFX90ZovIn/view?usp=sharing

6630 - ஒரே சொத்தினைப் பொறுத்து, இரு தரப்பினரிடமும் ஆவணங்கள் உள்ளதால், எது நிலைக்கத்தக்கது என நீதிமன்றத்தின் மூலமே, நிலைநாட்டத்தக்கதாகும், நாள். 15.10.2018, நன்றி ஐயா, DIG, Trichy & திரு. குஞ்சிதபாதம், பெரம்பலூர்

ரூ. 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம் 

https://drive.google.com/file/d/1zQ1qomfwei7smL4tCRt9TJGO09C9dbef/view?usp=sharing


6629 - இரண்டாவதாக பதிவு செய்யப்பட்ட ஆவணத்தை, Fraudulent Registration என்பதால், குற்ற நடவடிக்கை எடுத்து, வில்லங்கத்தில் குறிப்பு சேர்க்க உத்தரவு, நாள். 08.01.2018, நன்றி ஐயா, DIG, Trichy & திரு. குஞ்சிதபாதம், பெரம்பலூர்

 ரூ. 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/1eoGUdH0IDJbigmzikyXLxVM8CVolwcpm/view?usp=sharing


6628 - யு. டி. ஆர். 30.09.1987-ன் பொழுது, வட்டாட்சியரால் வழங்கப்பட்ட, பட்டா மாறுதல் உத்தரவுகள் ரத்து, நாள். 16.06.2021, நன்றி ஐயா. RDO, Ramnad

ரூ. 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

 https://drive.google.com/file/d/1lwE8P1ij-U0w36nSiYEao0RG21Svgiw9/view?usp=sharing

Thursday, August 05, 2021

6627 - ஆவணதாரர், பதிவு அலுவலர் முன் தோன்றி, எழுதிக் கொடுத்த ஆவணத்தை, போலி என கருத இயலாது, நாள். 21.06.2021, நன்றி ஐயா. மாவட்ட பதிவாளர், கோவை

 ரூ. 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/1nLvFDOsKcK1SUM417SF_Mv1OnovZfPGZ/view?usp=sharing

6626 - அரசு சொத்தில் ஆக்கிரமிப்பு செய்து, அதனை ஆவணமாக்கியவர் மீது வருவாய்த்துறையிடம் பரிகாரம் தேடிக் கொள்ளலாம் என புகார் மனு தள்ளுபடி, நாள். 30.04.2021, நன்றி ஐயா. மாவட்ட பதிவாளர், கோவை & திரு. அ. சிலம்பரசன், கோவை

 ரூ. 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/13UOkb8RBgtf-L0LJx8poYYa1YXaXvLEm/view?usp=sharing

6625 - ஆவணத்தில் தொடர்புடைய Life Certificate தன்னுடைய இல்லை என்பது தொடர்பாக, காவல்துறை மூலம் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளலாம் என புகார் மனு தள்ளுபடி, நாள். 09.04.2021, நன்றி ஐயா. மாவட்ட பதிவாளர், கோவை

 ரூ. 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/1Tjvx_i2F_hWhwk5F4_sjk9IuxmTg5EAk/view?usp=sharing

6624 - புகார் மனுவில் தொடர்புடைய சொத்திற்குரிய வருவாய்த்துறை & பதிவுத்துறை ஆவணங்களை தாக்கல் செய்யவில்லை என்பதால், புகார் மனு தள்ளுபடி, 31.03.2021, நன்றி ஐயா. மாவட்ட பதிவாளர், கோவை

 ரூ. 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

https://drive.google.com/file/d/19W0XJi19w9Lwaj6rTVD6qgF3suZoi0pm/view?usp=sharing

6623 - ரத்து செய்யக் கோரப்பட்டுள்ள ஆவணம், ஏற்கனவே ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதால், புகார் மனு தள்ளுபடி, நாள். 31.03.2021, நன்றி ஐயா. மாவட்ட பதிவாளர், கோவை.

ரூ. 50/- கட்டணம் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

ஆனால், ஆவணப் பதிவு மேற்கொண்ட, சார் பதிவாளர் மீது, ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்க பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது. அதே போன்று, முன் ஆவணங்களை பரிசீலனை செய்யத் தவறிய, ஆவண எழுத்தர் மீது, உரிய விதிகளின் படி நடவடிக்கை எடுக்க பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது.

ஆவண வில்லங்கத்தில் குறிப்பு சேர்க்கப்பட்டுள்ளது