05/02/2016

4873 - கடமை தவறிய பொது அதிகார அமைப்பின் சட்டப்பிரிவு 20(1) & 20(2), கு. வி. மு. ச. 1973-ன் பிரிவு 2(4)-ன் கீழ் முறையீடு, 20-08-2014, நன்றி ஐயா. Nanjil K Krishnan அவர்கள்

1 comment:

  1. ஐயா தங்களது பணி அடித்தட்டு மக்களுக்கும் நீதி கிடைக்க உதவுகிறது

    ReplyDelete