23/02/2016

4981 - நீதிமன்றத்தை ஏமாற்றியுள்ளார் என்பதால், வழக்கறிஞர் சட்டம் 1961 பிரிவு 35 (3) (இ) (ஈ)-ன் படி, நடவடிக்கை மேற்கொள்ள, மாநில வழக்குறைஞர் பதிவு மன்றத்திற்கு பரிந்துரை செய்யுமாறு வேண்டுகிறேன். C. R. P. No. 16 / 2015, 22.02.2016, மாவட்ட & அமர்வு நீதிமன்றம், திருவண்ணாமலை, நன்றி ஐயா. Senthil KumarNo comments:

Post a comment