31/03/2017

5719 - தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் 2005-ன் பிரிவு 4-ன் படி தாமாக முன்வந்து வெளியிட வேண்டிய தகவல்கள், சட்டப்பிரிவு 2(f)-ன் படி தகவல் வழங்க இயலாது, திரு. ஊரக வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர், சென்னை, 10.03.2017, நன்றி ஐயா. Vijayaraj அவர்கள்No comments:

Post a comment