08/11/2015

3647 - கல்லூரி கட்டப்பட்ட கட்டிடத்திற்கான நிலம், பொது உபயோகப்பகுதி என நில வகைப்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது, ஆணையாளர், புளியாங்குடி நகராட்சி, 20-03-2014, நன்றி ஐயா. Kannan K Kannan

No comments:

Post a comment