09/01/2016

4668 - சட்டப்பிரிவு 20(2)-ன் கீழ், முன்னாள் பொ. த. அ / தலைமையிடத்து துணை வட்டாட்சியர் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கைக்கு உத்தரவு, TNSIC, வழக்கு எண். 21672 / விசாரணை / பி / 2014, 15.12.2015

No comments:

Post a comment