17/01/2016

4690 - உயர்நீதிமன்றத்திற்கு கீழ் உள்ள நீதிமன்றங்களில், தீர்ப்புகள், தீர்ப்பாணைகள் & உத்தரவுகள் அனைத்தும் தமிழில் வழங்கப்பட வேண்டும், W. P. (MD) No. 2394 of 2010, 01-07-2014, நன்றி கோவை, சட்ட விழிப்புணர்வு, செய்தி மடல் & N R Mohan Raam

No comments:

Post a comment