26/01/2016

4789 - மனுதாரர், தனக்கு சொந்தமான இடத்திற்கு அ-பதிவேட்டை கேட்காமல், ஒரு கிராமத்திற்குரிய அ-பதிவேட்டைக் கேட்பது, சட்டத்திற்கு புறம்பாணது & அரசு ஆணை எண். 382-க்கு முரணானது, TNSIC, வழக்கு எண். 12648 / விசாரணை / பி / 2014, 30-04-2015

No comments:

Post a comment