02/02/2016

4839 - மாண்பமை சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை, வழக்கு எண். WP (MD) No. 19927 / 2014-ல், மனுதாரரின் மேல் முறையீட்டு மனு மீது, 2 வாரங்களுக்குள் முடிவு எடுக்க ஆணையிட்டுள்ளது, TNSIC, வழக்கு எண். 9791 / விசாரணை / சி / 2014, 05-01-2015

No comments:

Post a comment