07/02/2016

4878 - இளவர் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு சட்டம் நடைமுறைக்கு வருவதற்கு முன்னர், நடைபெற்ற ஒரு குற்றச் செயலில் ஈடுபட்ட, 18 வயது நிரம்பாத ஒரு இளம் குற்றவாளிக்கு அச்சட்டத்தினை பயன்படுத்தி, பயனை அளிக்க முடியுமா? W. P. No. 63 / 2013, 16-12-2015, நன்றி ஐயா. N R Mohan RaamNo comments:

Post a comment