16/02/2016

4966 - ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியரும் & மூத்த குடிமகன் மீது பொய் வழக்கு பதிவு செய்து, சட்ட விரோத காவலில் வைத்ததற்கு, ரூ. 50,000 இழப்பீடு வழங்க உத்தரவு, SRB/Case 1405/2011-12, 21-01-2014, MAHARASHTRA STATE HUMAN RIGHTS COMMISSION, MUMBAI

No comments:

Post a comment