05/03/2016

5083 - உயர்நீதிமன்ற உத்தரவை நடைமுறைப்படுத்தாத, வருவாய்த்துறை ஊழியர்கள் மீதான புகாரின் மெய்த்தன்மையை விசாரணை செய்ய உத்தரவு, கூடுதல் ஆணையர், வருவாய் நிர்வாகம், சென்னை, 31.10.2014, நன்றி ஐயா. Chandru Karur


No comments:

Post a comment