03/01/2017

5553 - மனுதாரர்கள் கோரியபடி, ஏற்கனவே, நியமிக்கப்பட்டிருந்த, நீதிமன்ற ஆணையருக்கு, மீண்டும் சொத்தை பார்வையிட்டு, அளந்து அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டுமா? என்பது ஆகும். IA. No. 279/2016, OS. No. 448/2009, PSJ, TUP, 09.12.2016No comments:

Post a comment