19/01/2017

5571 - தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் 2005-ன் சட்டப்பிரிவு 2 (ஒ) (1)-ன் கீழ், நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ள வழக்கு கோப்பு ஆவணங்களை, ஆய்வு செய்ய வேண்டி விண்ணப்பம், 23.12.20162 comments:

  1. நல்ல பதிவு. இந்தப் பதிவில் உள்ள கடிதங்களை இன்னும் கொஞ்சம் பெரிதாக்குங்கள். சிரமப்பட்டு படிக்க வேண்டியதாக உள்ளது. நன்றி

    ReplyDelete
  2. இதற்கு தங்களுக்கு என்ன பதில் தரப்பட்டது? அதையும் பதிவிட்டால் நன்றாக இருக்கும் சார்

    ReplyDelete