24/01/2017

5585 - 7-1/2 காேடி தமிழ் மக்களின் உணர்வுகளை மதித்து ஜல்லிக்கட்டு நடத்த சட்ட திருத்தம் காேரி பிரதமருக்கு அனுப்பியுள்ள கடிதம், 19.01.2017, நன்றி ஐயா. Pal Pandian1 comment:

  1. மனு திரும்ப வர வாய்ப்புள்ளது..தமிழில் உள்ளது என. எனக்கு அப்படித்தான் வந்தது..need to translate nu

    ReplyDelete