23/04/2017

5775 - வரதட்சனை கொடுமை வழக்கில், கணவன் & மனைவிக்கு இடையே சமாதானம் ஏற்பட்டால், வழக்கை ரத்து செய்யலாம், Criminal Appeal No - 168 / 2012, 16.01.2012, Supreme Court Of India, Thanks to Mr. Adv. Dhanesh Balamurugan

No comments:

Post a comment