09/03/2020

6201 - மனுதாரர், நீதிமன்ற வளாகத்தில் தாக்கப்பட்டது தொடர்பான CCTV Footage, தகவல் சட்டத்தில் கேட்பு & உத்தரவு, TNSIC, வழக்கு எண். SA 9792 / A / 2019, 22.01.2020, Thanks to Mr. Chandru Karur

No comments:

Post a comment