21/05/2020

6241 - பொதுப் பயன்பாட்டிற்கு ஒதுக்கப்பட்ட இடத்தை, மனைகளாக பிரிக்க உத்தரவிடுவதற்கு, பேரூராட்சி செயலாளருக்கு அதிகாரம் இல்லை, TNSIC, CASE No. SA 544/விசாரணை/2019, 12.03.2020

https://drive.google.com/open?id=1K7gSzKdpRoLBXFXYM9zSf4zi8uwo9iZw

1 comment: