12/06/2020

6274 - மோசடி பத்திரம் தொடர்பாக, நில அபகரிப்பு தடுப்பு பிரிவில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள புகார் மனுவின் மீது உரிய விசாரணை செய்ய உத்தரவு, Crl OP No. 5265 / 2018, 22.02.2018, High Court, Madras, நன்றி ஐயா. Aruldass

https://drive.google.com/file/d/1C4FNhR7Ga0q92qWxseofCQ33uQuYJJGy/view?usp=sharing

1 comment: