Monday, November 14, 2022

6931 - துணைப் பதிவுத்துறை தலைவரின் உத்தரவின் படி, இவ் ஆவணம் மோசடி ஆவணம் என்ற சான்றுடன் நகல் வழங்கப்படுகிறது, நாள்.10.10.2022, நன்றி ஐயா. SRO, J2, Cbe & திரு. சிலம்பரசன், கோவை

 https://drive.google.com/file/d/1l8buvEqC9oUKX8G6sHhL1kf6T2XQvtvu/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/16izbWpCWIcZwg2DBGKQfwA43q80aP54-/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1zEg8DZXukQBmQkSWfPg6eW1iVVpwoVvr/view?usp=sharing

No comments:

Post a Comment