08/01/2016

4656 -மனுதாரர் கட்டணத்திற்காக செலுத்திய நீதிமன்ற வில்லைகளுக்கு ஆட்சேபித்து, கட்டணம், பணமாகவோ / காசோலையாகவோ / வங்கி வரைவோலையாகவோ செலுத்தப்பட வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டது, TNSIC, வழக்கு எண். SA 2497 / விசாரணை / D / 2015, 03.06.2015

No comments:

Post a comment