09/01/2016

4658 - சட்டப்பிரிவு 6(3)-ன் கீழ் மனு மாற்றம் செய்யப்படுகிறது, இதில் காலதாமதம் ஏற்பட்டால், தாங்களே முழுப்பொறுப்பு ஏற்க நேரிடும், மாவட்ட ஆட்சியர் சேலம், 30.12.2015, நன்றி ஐயா. N R Mohan Raam

No comments:

Post a comment