20/01/2016

4722 - சட்டப்பிரிவு 18-ன் கீழ் புகார் அளித்தால், தகவல் அளிக்க சொல்லி, தீர்ப்பு அளிக்க ஆணையத்திற்கு அதிகாரம் இல்லை, புகார் மனு மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும், W. P. (C) No. 6755 / 2012, 28-10-2013, உயர்நீதிமன்றம், புதுடில்லி, நன்றி Acf Tnrwd Trust

No comments:

Post a comment