02/02/2016

4855 - அசல் வழக்கில், தனக்கு எதிராக தீர்ப்பு பெற்றால், இடைக்கால தடை மூலம் பலன் அடைந்த தான், மறுதரப்பினருக்கு இழப்பீடு வழங்க கடமைப்பட்டவர் (?), Writ Appeal (MD) No.1122 of 2015, M.P.(MD)Nos.1 and 2 of 2015, 12.01.2016, BEFORE THE MADURAI BENCH OF MADRAS HIGH COURT, Thanks to LiveLaw

No comments:

Post a comment