13/02/2016

4927 - நீதிமன்ற வழக்கு நடக்கும் பொது எதிர்மனுதாரருக்கு வழக்கு சம்பந்தமான அழைப்பாணை அனுப்புவது . இதற்கு நபருக்கு ரூபாய் இரண்டுக்கான நீதிமன்றவில்லை மற்றும் ரூபாய் 25 க்கான அஞ்சல் தலை கவருடன், நன்றி ஐயா. Kannan K Kannan


No comments:

Post a comment