13/02/2016

4926 - காவல் நிலையத்தில் புகார் சம்பந்தமாக அழைத்து சென்று விசாரித்து வழக்கு பதிந்தால் பொய்யனா வழக்காக இருப்பின் சொந்த ஜாமீனில் விடக்கோரி காவல் ஆய்வாளரிடம் குற்ற விசாரனைமுறை சட்டம் 50(2] -இன் மனு கொடுத்து ஜாமீனில் வரலாம், நன்றி ஐயா. Kannan K Kannan


No comments:

Post a comment