14/02/2016

4940 - மனுதாரர் தான் அளித்த புகார் மனுவின் மீது, உயர்நீதிமன்ற விழிப்புத்துறையின் விசாரணை அறிக்கையின் நகலினை கோரியுள்ளார், TNSIC, வழக்கு எண். 3686 & 798 / மா. த. த. ஆ / 2014, 06-01-2016

No comments:

Post a comment