15/02/2016

4958 - காலவரையறைச் சட்டம் பிரிவு 5-ன் கீழ் தாக்கல் செய்த மனு, ரூ. 1,000/- எதிர்மனுதாரருக்கு செலுத்தும் பட்சத்தில் அனுமதிக்கப்படும் (?), இ. ம. எண். 1020 / 2014, அ. வ. எண். 29 / 2012, 16-12-2015, மாவட்ட உரிமையியல் நீதிமன்றம், அவினாசி

No comments:

Post a comment