20/01/2017

5576 - மூன்றாம் நபர் தகவல் என்பதால், சட்டப்பிரிவு 11(2)-ன் கீழ் ஆட்சேபனை தெரிவித்துள்ளதால், தகவல் வழங்க இயலாது, நன்றி ஐயா. பொ. த. அ., மாநில மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆணையரகம், சென்னை, 20-01-2017


No comments:

Post a comment