06/02/2017

5618 - மனமுவந்து மணமுறிவு கோரி, தரப்பினர் கூட்டாக மனு செய்திருந்தால், காரணத்தை கண்டுபிடிப்பது, நீதிமன்றத்தின் பணி அல்ல, C.M.A.(MD).No.767 OF 2016, 03.08.2016, MADURAI BENCH OF MADRAS HIGH COURT, நன்றி. சட்டக் கதிர்

No comments:

Post a comment