10/03/2017

5651 - வழக்கு விவரம் வேண்டும் என்றால், சட்டப்படி, நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்து, விவரம் பெற்றுக் கொள்ளலாம், மாறாக தகவல் சட்டத்தில் விவரம் அளிக்க இயலாது, PIO / CJM, புதுக்கோட்டை, நன்றி ஐயா. Aranthai Kamardeen


No comments:

Post a comment