14/02/2020

6154 - தனது தொகுதிக்குட்பட்ட, MLA, MP, மாமன்ற உறுப்பினர்களின் நிதி & செலவிடப்பட்டது குறித்த தகவல் வழங்க உத்தரவு, TNSIC, வழக்கு எண். SA 3556 / விசாரணை / C / 2019, 07.01.2020

1 comment:

  1. I want Namakkal district Senthamangalam tk, MLA FUND IN UTHIRAKIDIKAVAL PANCHAYAT 2017 to2019 for which work was completed in this panchayat

    ReplyDelete