21/02/2020

6180 - தவறான பத்திரத்தை ரத்து செய்யக் கோரிய மனு, நில அபகரிப்பு தடுப்பு பிரிவில் தொடர் நடவடிக்கையில் உள்ளது, TNSIC, வழக்கு எண். SA 711 / SCIC / 2018, 08.01.2020

1 comment:

 1. You should see how my pal Wesley Virgin's autobiography begins with this shocking and controversial VIDEO.

  Wesley was in the army-and shortly after leaving-he discovered hidden, "SELF MIND CONTROL" tactics that the government and others used to get anything they want.

  These are the same tactics tons of celebrities (notably those who "come out of nowhere") and the greatest business people used to become wealthy and successful.

  You've heard that you utilize only 10% of your brain.

  That's mostly because most of your BRAINPOWER is UNCONSCIOUS.

  Perhaps this thought has even occurred INSIDE your very own head... as it did in my good friend Wesley Virgin's head about 7 years back, while riding an unregistered, trash bucket of a vehicle with a suspended driver's license and $3 in his pocket.

  "I'm absolutely fed up with living paycheck to paycheck! When will I get my big break?"

  You've been a part of those those types of conversations, right?

  Your success story is waiting to happen. Go and take a leap of faith in YOURSELF.

  WATCH WESLEY SPEAK NOW

  ReplyDelete