27/02/2020

6195 - உண்மையான வாரிசுகளை விட்டுவிட்டு, பொய்யான வாரிசு சான்றிதழின் அடிப்படையில் மாற்றப்பட்ட பட்டாவின் மீது உரிய விசாரணை செய்து அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உத்தரவு, RDO விருத்தாசலம், 08.01.2020, நன்றி ஐயா. வினோத்குமார்

No comments:

Post a comment