09/03/2020

6197 - சிவில் பிரச்சினையில் தலையிட்டு கட்டப் பஞ்சாயத்து செய்து பணபேரம் நடத்தியதாக கூறப்படும் புகாரில் சம்மந்தப்பட்ட காவல்துறை அதிகாரிகளிடம் இழப்பீடு கேட்டு அனுப்பப்பட்ட சட்ட அறிவிப்பு, நன்றி ஐயா. Adv Dhanesh Balamurugan

No comments:

Post a comment