23/06/2020

6285 - கொரோனா சமயத்தில், ஊரடங்கு காலத்தில், கடன் வசூலிப்பதை நிறுத்தக் கோரும் படிவம், நன்றி ஐயா. வழக்கறிஞர், வீ. கல்யாண்குமார், தேவகோட்டை

https://drive.google.com/file/d/1OtRVmgayqIUoeO3SbB5xuArHF-JXyKDf/view?usp=sharing

1 comment: