28/06/2020

6290 - மோசடிப் பத்திரம் தொடர்பான புகாரில் தொடர்புடைய பதிவு மாவட்டம் தங்களுடையது என்பதால், மாற்றம், திரு. மாவட்ட பதிவாளர், விழுப்புரம், நாள். 31.05.2019, நன்றி அம்மா, திருமதி. யு. ரம்யா

1 comment: