28/06/2020

6291 - மோசடிப் பத்திரம் தொடர்பான புகார் மனுவின் உரிய விசாரணை செய்து, ஆணை பிறப்பித்திட, மாவட்ட பதிவாளர் கோரப்படுகிறார், நாள். 06.06.2019, நன்றி அம்மா. யு. ரம்யா

https://drive.google.com/file/d/1cIPFuTh4lA_DdY-KnrNN3JVeiuAfrX_X/view?usp=sharing

1 comment: