28/06/2020

6292 - மோசடிப் பத்திரம் தொடர்பான புகார் மனுவின் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க மாவட்ட ஆட்சியர், விழுப்புரம் உத்தரவு, நாள். 31.05.2019, நன்றி அம்மா. யு. ரம்யா

https://drive.google.com/file/d/1eFp2jMh1TzWWg0TTTw92xswhNA9PbkeU/view?usp=sharing

1 comment: