28/06/2020

6293 - மோசடிப் பத்திரம் தொடர்பான விசாரணை அறிவிப்பு, மாவட்ட பதிவாளர், கள்ளக்குறிச்சி, நாள். 19.06.2019, நன்றி அம்மா. திருமதி. யு. ரம்யா

https://drive.google.com/file/d/1iNJeNM0gLjz8p1ifJTuTcYTaTEmo9cwr/view?usp=sharing

1 comment: