28/06/2020

6294 - மோசடிப் பத்திரம் தொடர்பான புகாரின் மீது மேற்கொள்ள்பபட்ட நடவடிக்கையின் விவரத்தை தெரிவித்திட மாவட்ட பதிவாளர் கேட்டுக் கொள்ளபடுகிறார், நாள். 02.12.2019, நன்றி அம்மா. திருமதி. செ. சத்யா

https://drive.google.com/file/d/1Vb2TGc4nf_BwOIlYVxebIoTzsYm1WHF3/view?usp=sharing

1 comment: