28/06/2020

6296- மோசடிப் பத்திரம் தொடர்பான புகார் மனுவின் மீது நாளது தேதிவரை அறிக்கை பெறப்படவில்லை, காலதாமதமின்றி உடன் அனுப்ப உத்தரவு, நாள். 25.02.2020, நன்றி அம்மா. திருமதி. செ. சத்யா

https://drive.google.com/file/d/1XeF9W77hUpoTe9cw0329u2i_C_augvtm/view?usp=sharing

1 comment: