08/11/2015

3634 - குறிப்பிட்ட கோப்புகள், குறிப்பிட்ட மேல்நிலைப்பள்ளிக்கு அனுப்பபட்டுவிட்டதாக, தவறான தகவல் தந்ததற்கு ஏன் ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்க கூடாது? TNSIC, வழக்கு எண். 28004 / விசாரணை / 2009, 17-03-2010

No comments:

Post a comment