18/01/2016

4713 - தலைமையிடத்து துணை வட்டாட்சியர் பிறப்பித்த உத்தரவின் படி, வருவாய் துறை ஆவணங்களில், எவ்வித மாற்றமும் செய்யவில்லை என்பதை அறிய முடிகிறது, TNSIC, வழக்கு எண். MP No. 373 / A / 2015, 04-01-2016

No comments:

Post a comment