03/02/2016

4865 - மனுதாரர் கோரியது, நியாய விலைக்கடையின் குடும்ப அட்டைகளின் விவரங்களைத் தெரிவிக்கும் அ-பதிவேடு, மாறாக, வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தின் அ-பதிவேடு அல்ல, TNSIC, வழக்கு எண். 34629 / சி / 2013, 06-01-2015

No comments:

Post a comment