07/07/2017

5819 - மூதாதையர் வழிச் சொத்தை விற்று, மனைவியின் பெயரில் சொத்து வாங்கப்பட்டிருந்தால், அந்த சொத்தை, மூதாதையர் வழிச் சொத்தாகத்தான் கருத வேண்டும்., AS No. 785 / 1992, 05.01.2016, உயர்நீதிமன்றம், சென்னை, நன்றி ஐயா. Dhanesh Balamurugan

No comments:

Post a comment