14/07/2017

5830 - மனுதாரர், சவுதி அரேபியாவில் இருந்து மனு செய்துள்ளதால், அவர் இந்தியக் குடிமகன் என்பதற்கான ஆதாரம் அனுப்ப கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார், TNSIC, Order No. SA 4935/மாததஆ/2016, 31.08.2016

No comments:

Post a comment