Thursday, May 21, 2020

6244 - வழக்கறிஞர் மூலம் ஆட்சேபனை தெரிவித்தும், பள்ளிக்கு அருகில் உள்ள டிரான்ஸ்பர்முக்கு எதன் அடிப்படையில் மின் இணைப்பு தரப்பட்டது? TNSIC, CASE No. CP192/2018 (SA9879/F/2016), 18.02.2020

https://drive.google.com/file/d/1VSU9I1hUgR2zOFL4PvXyeTLcGXKuAvf2/view?usp=sharing

1 comment: