02/06/2020

6258 - மேல்முறையீட்டு மனுவின் விசாரணையில் ஆஜராக தவறினால், அக்கறை இல்லை என கருதி, மனு தள்ளுபடி செய்யப்படும், TNSIC, வழக்கு எண். CP301/F/2019, 21.01.2002

https://drive.google.com/file/d/1RbXqwb9PNftmGFbbBXPwQy1x3PB_D0pr/view?usp=sharing

1 comment: